وبینار آموزشی طرح سواد آبی ویژه کتاب انسان و محیط زیست برگزار شد

وبینار تخصصی و آموزشی طرح گسترش سواد آبی ویژه کتاب انسان و محیط زیست روز چهارشنبه 25 اسفند 1400 توسط آب منطقه ای گیلان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

  اخبار داناب
  1401/02/20

وبینار آموزشی طرح سواد آبی ویژه کتاب انسان و محیط زیست برگزار می شود

وبینار تخصصی و آموزشی طرح گسترش سواد آبی ویژه کتاب انسان و محیط زیست، روز چهارشنبه 25 اسفند سالجاری توسط آب منطقه ای گیلان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار می شود.

  اخبار داناب
  1401/02/20