تماس با ما

تلفن تماس با شرکت آب منطقه ای گیلان: 

013-33669021-9

تلفن تماس با نماینده مجری طرح پروژه جناب آقای مهندس هنربری:

013-33669021-9 داخلی2223

تلفن تماس با کارشناس مسوول طرح داناب در دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان:

013-33669021-9 داخلی 2347

نمابر معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان:

013-33669743

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :