درباره داناب

طرح ملی نجات دانش‏ آموزی آب:

طرح دانش آموزی نجات آب به اختصار داناب گفته می شود که ای طرح  بر اساس یک سری مطالعات علمی آموزشی و فرهنگی  در سال تحصیلی 89-88 در یکی از استان‏های کشور به اجرا درآمد. در این طرح با هدف قرار دادن دانش‏ آموزان، برنامه‏ریزی شده است تا مسائل و چالش‏های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمی، مسائل کیفی، بحث آب مجازی، ارزش ذاتی و اقتصادی آب و ... در روندی نظام ‏مند مورد به این قشر آموزش داده شود.این طرح پس از اجرای موفق در یکی از استان‏های کشور، در سال تحصیلی 90-89 در چند استان کشور به عنوان پایلوت اجرا شد. سنجش اثربخشی طرح در اجرای دوساله این طرح، حاکی از موفقیت آن بوده و بر این اساس و با توجه به ضرورت اقدامات جدی و فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ در قبال مسائل حوزه آب، این طرح برای سال تحصیلی جاری ملی اعلام شده و به عنوان وظیفه مجمعی استان‏ها توسط مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، تعیین شده است.

حسب توافق و برنامه‏ ریزی‏های انجام شده در شورای سیاست‏گذاری طرح‏های دانش‏ آموزی آب و آبفا؛ دانش‏ آموزان مقطع راهنمایی و بالاتر به عنوان قشر هدف ویژه حوزه آب و دانش‏ آموزان مقطع دبستان و پیش‏ دبستانی به عنوان قشر هدف در نظر گرفته شده برای حوزه آبفا تعیین شده است.در طرح داناب، مخاطب اصلی طرح، دانش ‏آموزان مقطع راهنمایی می‏باشند که از یک‏سو قدرت دریافت و تحلیل مسائل گسترده و بعضاً انتزاعی حوزه آب ( از قبیل کسری مخازن آب زیرزمینی، آب مجازی و ...) را دارا بوده و از سوی دیگر هنوز به شکلی جدی درگیر مباحث مربوط به کنکور یا مسائل کاری و شغلی نشده‏اند.ویژگی‏های اصلی طرح راهبری کلان و ملی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری مشاور ملی، ضمن لحاظ کردن مسائل مدیریت بومی برای استان‏ها، مبتنی بودن بر مطالعات علمی و تعریف اصولی ( پشتوانه 3 سال اجرای پایلوت و متکی بر مطالعات مشاور ملی)، تمرکز بر آموزش پایه‏ای و عمقی و پرهیز از اقدامات صرفاً نمایشی، نظام ‏مند بودن طرح افق دراز مدت برای اجرای مستمر طرح همراه با اعمال اصطلاحات سالانه بر اساس بازخوردهای اجرا می شود.

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :