عملکرد سال تحصیلی 1389-1390

طرح داناب در سال تحصیلی 89- 90

      

       این شرکت از سال 89 همزمان با اجرای پروژه طرح تعادل بخشی ، اجرایی نمودن پروژه اطلاع رسانی با هدف حفاظت کمی و کیفی و استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی و سطحی را در دستور کار خود قرارداد و با ابلاغ بند8 مصوبات هشتمین جلسه شورای عالی آب با موضوع اطلاع رسانی در خصوص وضعیت منابع آب و راهکارهای جلوگیری از بحران آب، برنامه ریزی بمنظور تحقق حداکثری اهداف پیش بینی شده را در سرلوحه کار خود قرار داده است . در سال 89 تمهیدات لازم به منظور عقد قرارداد با مشاور ملی طرح داناب ( آبکاوان آبانگاه ) در دست اقدام قرار گرفت . در این راستا با شرکت فوق الاشاره به مدت 8 ماه قرارداد طرح به مبلغ کلی 400/700/000 ریال   منعقد گردید.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :