عملکرد طرح داناب در سال تحصیلی 1393-1394

فعالیت های صورت گرفته این دفتر در بخش اطلاع رسانی و نظر سنجی از بهره­برداران آب زیرزمینی در سال 1394 به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف

شرح فعالیت

عملکرد

1

برنامه رادیویی (مورد)

34

2

مصاحبه تلویزیونی (مورد)

33

3

برنامه تلویزیونی (مورد)

44

4

نشست‌های دوره‌ای با بهره برداران منابع آب در هر امور شهرستان (مورد)

69

5

انیمیشن (انعقاد قرارداد) (مورد)

5

6

نشست با مقامات قضایی و نیروهای انتظامی استانی (مورد)

18

7

نشست با گروههای مرجع و روحانیون استانی (مورد)

21

8

تهیه و انتشار مطالب در سایتهای اینترنتی (مورد)

141

9

برگزاری جلسات شورای حفاظت استانی و شهرستانی (مورد)

13

10

اطلاع رسانی از طریق روزنامه های محلی و کثیرالانتشار (مورد)

76

11

  راه اندازی کارگروه فرهنگ سازی استانی (مورد)

15

12

  تهیه و انتشار مصاحبه ها و مقالات در مطبوعات استانی

76

13

  تهیه و تدوین کتاب ، بروشور ، بنر و پوستر

6

14

نشست با مقامات اجرایی (مورد)

78

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :