وبینار آموزشی طرح سواد آبی ویژه کتاب انسان و محیط زیست برگزار شد

وبینار تخصصی و آموزشی طرح گسترش سواد آبی ویژه کتاب انسان و محیط زیست روز چهارشنبه 25 اسفند 1400 توسط آب منطقه ای گیلان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

       به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان، وبینار تخصصی و آموزشی طرح گسترش سواد آبی ویژه کتاب انسان و محیط زیست با عنوان؛ چالش های تغییرات اقلیمی و آبیِ پیشِ روی ایران و استان گیلان قبل از ظهر امروز توسط کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و با حضور دبیران کتاب مورد اشاره و زمین شناسی استان گیلان برگزار شد.

در این وبینار آموزشی علی حنیفه پور رئیس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با اشاره به چالش های تغییرات اقلیمی و آبیِ پیشِ روی ایران و استان گیلان گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی ای که در ایران و گیلان و از سوی دیگر مصرف فزاینده در بخش آب که با آن مواجه هستیم راهی جز این نداریم که خودمان را با شرایط کم آبی سازگار نماییم.

وی افزود: از جمله راهکارهای انجام مدیریت غیر سازه ای در موضوع آب، اجرای دقیق طرح احیاء و تعادل بخشی در سطح کشور و گیلان و بهره جستن از ظرفیت های اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش است که در مقوله بسیار مهم آموزش تفاهمنامه بسیار خوبی فی مابین وزارتین آموزش و پرورش و نیرو منعقد شده و در دست اجراست.

رئیس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گفت: مدیریت مصرف آب از جمله فاکتورهای بسیار مهم در تعادل بخشی منابع آب و سازگاری با کم آبی است و از جمله مصارفی که نیازمند مدیریت بهینه آن هستیم شرب و بهداشت است و این مهم با بهره گیری از ظرفیت های بسیار غنی دبیران کتاب انسان و محیط زیست و زمین شناسی آموزش و پرورش استان گیلان که می توانند با آموزش به دانش آموزان خود و به واسطه تاثیرات آنها در خانواده هایشان در مدیریت مصرف آب ما را در استان گیلان یاری رسانند که جا دارد در همین فرصت از تلاش ها و زحمات یکایک کادر آموزشی مجری طرح گسترش سواد آبی در گیلان تشکر کنم.

گفتی است: در این وبینار سرگروه درس انسان و محیط زیست و زمین شناسی استان گیلان و رابط طرح سواد آبی در آموزش و پرورش استان گیلان، سرگروهان آموزشی، دبیران کتاب انسان و محیط زیست و زمین شناسی استان گیلان حضور داشتند.

کد خبر: 2115
  تاریخ خبر : 1401/02/20