طرح ملی دانش آموزی نجات آب به اختصار به عنوان داناب یاد می شود و بر گرفته از یک ایده علمی مبنی بر مطالعات جامع پیرامون طرح های فرهنگی و آموزشی می باشند.v

 

این طرح از سال تحصیلی 90-89 در استان گیلان به مرحله اجرا در آمد.

 

با توجه به ارزشیابی اثر بخشی طرح در اجرای دو ساله آن در استان های پایلوت و موفقیت اجرای طرح یاد شده ، این طرح در سال تحصیلی 91-90 به عنوان طرح ملی اعلام و به عنوان یک وظیفه مجمعی و مهم در عملکرد استان ها از سوی مدیر عامل شرکت مدیریت منابع ایران  تعیین ولازم الاجرا گردید.

 

ناجیان آب موظفند در خصوص مسائل و مشکلات و چالش های حوزه آب با سایر دانش آموزان و اقشار گوناگون جامعه اعم از خانواده  و... به بحث و گفتگو نشسته و آموخته های خود را در اختیار سایر افراد جامعه قرار دهند و در صورت مشاهده هر گونه ناهنجاری و تخلف در حوزه آب با هماهنگی معلمین رابط خود به سازمان آب منطقه ای استان اطلاع دهند. 

 

این طرح برای اولین بار در سال تحصیلی 89-88 و در چند استان کشور به صورت پایلوت اجرایی شد.

 

در این طرح با هدف قرار دادن دانش آموزان ، برنامه ریزی شده تا مسائل و مشکلات پیش رو در حوزه آب اعم از حفاظت کمی و کیفی آب ، بحث ارزش اقتصادی آب ، آلودگی منابع آبی و ...به چالش کشیده شود و آموزش های لازم در این زمینه داده شود.

 

حسب توافق و برنامه ریزی های صورت گرفته در شورای سیاست گذاری طرح های دانش آموزی آب و آبفا ، دانش آموزان مقطع راهنمایی و بالاتر به عنوان قشر هدف حوزه آب و دانش آموزان مقطع دبستان و پیش دبستانی به عنوان قشر هدف در نظر گرفته شده در حوزه آبفا تعیین شده اند.

 

به توجه به اینکه از یک سو قدرت دریافت و تحلیل مسائل گسترده و بعضاً انتزاعی آب ( از قبیل کسری مخازن آب زیرزمینی ، آب مجازی و ... ) را دارا بوده و از سوی دیگر هنوز به صورت جدی درگیر مباحث مربوط به کنکور و مسائل کاری و شغلی نشده اند.

 

پس از اینکه دانش آموزان هدف مورد آموزش معلمین رابط قرار گرفتند ، تعدادی از دانش آموزان فعال و پویا در این زمینه که دارای قدرت بیان خوب و روابط عمومی بالا می باشند به جهت انتشار آموزش های داده شده به عنوان ناجیان آب انتخاب شده و این دانش آموزان موظفند عملکرد خود را با همکاری سایر دانش آموزان آموزش داده شده، در قالب تهیه گزارش های تصویری ، پخش بروشور ، تهیه کاغذ دیواری ، مقاله و ... تحت نظر معلمین رابط خود برای بررسی اثربخشی طرح به سازمان آب منطقه ای گیلان ارسال نمایند.

 

این کار از طریق معلمین رابط مدارس که از سوی آموزش و پرورش و پس از تشکیل جلسه درون سازمانی انتخاب
می شوند ، صورت می گیرد.

 
1 2 صفحه: