• فعالیت های صورت گرفته این دفتر در بخش اطلاع رسانی و نظر سنجی از بهره­برداران آب زیرزمینی در سال 1394 به شرح جدول زیر می باشد:

  ردیف

  شرح فعالیت

  عملکرد

  1

  برنامه رادیویی (مورد)

  34

  2

  مصاحبه تلویزیونی (مورد)

  33

  3

  برنامه تلویزیونی (مورد)

  44

  4

  نشست‌های دوره‌ای با بهره برداران منابع آب در هر امور شهرستان (مورد)

  69

  5

  انیمیشن (انعقاد قرارداد) (مورد)

  5

  6

  نشست با مقامات قضایی و نیروهای انتظامی استانی (مورد)

  18

  7

  نشست با گروههای مرجع و روحانیون استانی (مورد)

  21

  8

  تهیه و انتشار مطالب در سایتهای اینترنتی (مورد)

  141

  9

  برگزاری جلسات شورای حفاظت استانی و شهرستانی (مورد)

  13

  10

  اطلاع رسانی از طریق روزنامه های محلی و کثیرالانتشار (مورد)

  76

  11

    راه اندازی کارگروه فرهنگ سازی استانی (مورد)

  15

  12

    تهیه و انتشار مصاحبه ها و مقالات در مطبوعات استانی

  76

  13

    تهیه و تدوین کتاب ، بروشور ، بنر و پوستر

  6

  14

  نشست با مقامات اجرایی (مورد)

  78